Có 1 kết quả:

mắn
Âm Nôm: mắn
Tổng nét: 19
Bộ: can 干 (+16 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AA89
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mắn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

may mắn