Có 1 kết quả:

ông
Âm Nôm: ông
Tổng nét: 7
Bộ: củng 廾 (+4 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AAB3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ông nội, ông ngoại, ông trời