Có 1 kết quả:

bắn
Âm Nôm: bắn
Tổng nét: 8
Bộ: cung 弓 (+5 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AABB
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bắn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bắn cung