Có 1 kết quả:

phỗng
Âm Nôm: phỗng
Unicode: U+2AACA
Tổng nét: 17
Bộ: sam 彡 (+14 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phỗng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thằng phỗng