Có 1 kết quả:

hang
Âm Nôm: hang
Unicode: U+2AB0F
Tổng nét: 12
Bộ: tâm 心 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hang

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hở hang