Có 1 kết quả:

tắt
Âm Nôm: tắt
Tổng nét: 15
Bộ: tâm 心 (+11 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AB24
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tắt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tắt hơi (nghẹt)