Có 1 kết quả:

dợn
Âm Nôm: dợn
Tổng nét: 14
Bộ: tâm 心 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2AB26
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dợn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dợn tóc gáy