Có 1 kết quả:

ấy
Âm Nôm: ấy
Tổng nét: 16
Bộ: tâm 心 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2AB2B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ấy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ấy là; người ấy