Có 1 kết quả:

hờn
Âm Nôm: hờn
Tổng nét: 19
Bộ: tâm 心 (+15 nét)
Hình thái: 忿
Unicode: U+2AB3C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hờn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

căm hờn, oán hờn