Có 1 kết quả:

vội
Âm Nôm: vội
Tổng nét: 19
Bộ: tâm 心 (+15 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AB3D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vội

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vội gì