Có 1 kết quả:

cửa
Âm Nôm: cửa
Tổng nét: 16
Bộ: hộ 戶 (+12 nét)
Unicode: U+2AB5A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cửa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)