Có 1 kết quả:

dập
Âm Nôm: dập
Tổng nét: 7
Bộ: thủ 手 (+4 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2AB61
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dập

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)