Có 1 kết quả:

ne
Âm Nôm: ne
Unicode: U+2AB67
Tổng nét: 8
Bộ: thủ 手 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

ne

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đè ne (oái oăm)