Có 5 kết quả:

cuốicởicụigiọigói
Âm Nôm: cuối, cởi, cụi, giọi, gói
Tổng nét: 9
Bộ: thủ 手 (+6 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AB6F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/5

cuối

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cuối cùng

cởi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cởi dây, cởi áo

cụi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cặm cụi; lụi cụi

giọi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giọi mái nhà; giọi vào mặt (đấm vào mặt)

gói

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cuốn gói, gói ghém; gói bánh