Có 1 kết quả:

thăm
Âm Nôm: thăm
Unicode: U+2ABA8
Tổng nét: 14
Bộ: thủ 手 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thăm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bốc thăm