Có 1 kết quả:

toé
Âm Nôm: toé
Unicode: U+2ABDB
Tổng nét: 18
Bộ: phác 攴 (+14 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

toé

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tung toé