Có 1 kết quả:

xếch
Âm Nôm: xếch
Tổng nét: 22
Bộ: đẩu 斗 (+18 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2ABF0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xếch

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xếch ngược (lêch lạc)