Có 1 kết quả:

vuông
Âm Nôm: vuông
Tổng nét: 14
Bộ: phương 方 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2ABFE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vuông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mặt vuông chữ điền