Có 1 kết quả:

nhặt
Âm Nôm: nhặt
Unicode: U+2AC07
Tổng nét: 7
Bộ: nhật 日 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhặt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhặt lấy