Có 1 kết quả:

xế
Âm Nôm: xế
Unicode: U+2AC2E
Tổng nét: 12
Bộ: nhật 日 (+8 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xế

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xế chiều; xế tà