Có 1 kết quả:

mai
Âm Nôm: mai
Unicode: U+2AC39
Tổng nét: 14
Bộ: nhật 日 (+10 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mai

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mai sau