Có 1 kết quả:

nắng
Âm Nôm: nắng
Unicode: U+2AC46
Tổng nét: 17
Bộ: nhật 日 (+13 nét)
Hình thái: ⿰𠀎𧘇
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nắng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trời nắng