Có 1 kết quả:

tòi
Âm Nôm: tòi
Unicode: U+2AC55
Tổng nét: 15
Bộ: nhật 日 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tòi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tòi lên