Có 1 kết quả:

nứa
Âm Nôm: nứa
Unicode: U+2AC74
Tổng nét: 7
Bộ: mộc 木 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nứa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tre nứa