Có 1 kết quả:

suông
Âm Nôm: suông
Unicode: U+2AC82
Tổng nét: 9
Bộ: mộc 木 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

suông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

canh suông, hứa suông