Có 1 kết quả:

giường
Âm Nôm: giường
Tổng nét: 11
Bộ: mộc 木 (+7 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AC9D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giường

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giường ngủ; giường thờ