Có 1 kết quả:

mỗ
Âm Nôm: mỗ
Tổng nét: 12
Bộ: mộc 木 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2ACA3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mỗ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lỗ mỗ