Có 1 kết quả:

ngún
Âm Nôm: ngún
Unicode: U+2ACAD
Tổng nét: 12
Bộ: mộc 木 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngún

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lửa ngún