Có 1 kết quả:

giết
Âm Nôm: giết
Unicode: U+2ACBD
Tổng nét: 13
Bộ: mộc 木 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giết

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giết chết, giết hại