Có 1 kết quả:

đũa
Âm Nôm: đũa
Unicode: U+2ACCC
Tổng nét: 14
Bộ: mộc 木 (+10 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đũa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đậu đũa