Có 1 kết quả:

chông
Âm Nôm: chông
Unicode: U+2ACD8
Tổng nét: 15
Bộ: mộc 木 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chông gai; hầm chông