Có 1 kết quả:

giáo
Âm Nôm: giáo
Tổng nét: 15
Bộ: mộc 木 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2ACDE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giáo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)