Có 1 kết quả:

hẳn
Âm Nôm: hẳn
Unicode: U+2ACE8
Tổng nét: 15
Bộ: mộc 木 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hẳn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bệnh đã khỏi hẳn; hẳn hoi