Có 1 kết quả:

bẫy
Âm Nôm: bẫy
Tổng nét: 16
Bộ: mộc 木 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2ACF4
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bẫy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)