Có 1 kết quả:

mặng
Âm Nôm: mặng
Unicode: U+2AD1E
Tổng nét: 21
Bộ: mộc 木 (+17 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mặng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mừng vui