Có 1 kết quả:

phắp
Âm Nôm: phắp
Unicode: U+2AD39
Tổng nét: 13
Bộ: chỉ 止 (+9 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phắp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hợp phắp (chính xác); im phăm phắp