Có 1 kết quả:

vẹo
Âm Nôm: vẹo
Unicode: U+2AD3D
Tổng nét: 16
Bộ: chỉ 止 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vẹo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

siêu vẹo