Có 1 kết quả:

chửi
Âm Nôm: chửi
Unicode: U+2AD3E
Tổng nét: 16
Bộ: chỉ 止 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chửi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chửi mắng, chửi bới