Có 1 kết quả:

xợp
Âm Nôm: xợp
Tổng nét: 14
Bộ: mao 毛 (+10 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AD60
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xợp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tóc bợm xợp (tóc rối)