Có 1 kết quả:

vàm
Âm Nôm: vàm
Tổng nét: 6
Bộ: thuỷ 水 (+3 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AD6C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

vàm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vàm rạch, vàm cỏ