Có 1 kết quả:

diễn
Âm Nôm: diễn
Unicode: U+2AD70
Tổng nét: 7
Bộ: thuỷ 水 (+4 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

diễn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)