Có 1 kết quả:

ao
Âm Nôm: ao
Unicode: U+2AD72
Tổng nét: 8
Bộ: thuỷ 水 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ao

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ao sâu sóng cả (cái hồ chỗ nước trũng lớn để thả cá)