Có 1 kết quả:

đuối
Âm Nôm: đuối
Unicode: U+2AD8A
Tổng nét: 9
Bộ: thuỷ 水 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đuối

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chết đuối; đắm đuối; yếu đuối