Có 1 kết quả:

tắm
Âm Nôm: tắm
Unicode: U+2AD9A
Tổng nét: 12
Bộ: thuỷ 水 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tắm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tắm giặt, tắm gội