Có 1 kết quả:

cát
Âm Nôm: cát
Unicode: U+2ADBC
Tổng nét: 13
Bộ: thuỷ 水 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cát

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bãi cát, hạt cát