Có 1 kết quả:

lõm
Âm Nôm: lõm
Unicode: U+2ADC3
Tổng nét: 14
Bộ: thuỷ 水 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lõm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lõm bõm