Có 2 kết quả:

bòmbõm
Âm Nôm: bòm, bõm
Unicode: U+2ADE4
Tổng nét: 16
Bộ: thuỷ 水 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

bòm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bòm bõm

bõm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bì bõm