Có 1 kết quả:

trằm
Âm Nôm: trằm
Unicode: U+2ADE9
Tổng nét: 17
Bộ: thuỷ 水 (+14 nét)
Hình thái: ⿰𤾓
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trằm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trằm mình (trầm mình)