Có 1 kết quả:

xoá
Âm Nôm: xoá
Unicode: U+2ADEE
Tổng nét: 17
Bộ: thuỷ 水 (+14 nét)
Hình thái: ⿺
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xoá

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)