Có 1 kết quả:

thèo
Âm Nôm: thèo
Unicode: U+2ADF0
Tổng nét: 17
Bộ: thuỷ 水 (+14 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thèo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thèo lẻo (mách lẻo)